Berigtigelse af ansøgningen

Hvis der efter gennemgangen af ansøgningen og undersøgelsen er mangler, som ansøger skal afhjælpe, eller ansøgningen er bedømt uegnet til registrering, skrives der herom til ansøgeren, som skal have mulighed for at udtale sig eller træffe foranstaltninger til berigtigelse af ansøgningen, jf. designloven § 19, stk.1.

Der skal gives en svarfrist på 2 måneder, jf. registreringsbekendtgørelsen § 24. I særlige tilfælde kan der tages telefonisk kontakt med henblik på opklarende spørgsmål.

Berigtigelse kan omfatte følgende forhold: