Angivelse af designer(e)

Ansøgningen kan indeholde navn, herunder designgruppe og postadresse, samt angivelse af, hvem der er bemyndiget til at modtage korrespondance, hvis designet er ansøgt af flere i forening og ikke er repræsenteret af en fuldmægtig. Er der flere ansøgere på en ansøgning, og er det ikke angivet, hvem korrespondance skal rettes til, vil Patent- og Varemærkestyrelsen sende korrespondance til den, som er nævnt først i ansøgningen.