Udsættelse af offentliggørelse

Ansøgningen skal indeholde oplysning om dette, hvis offentliggørelsen skal udsættes, og i givet fald hvor længe. Udsættelse af offentliggørelsen kan ske i op til 6 måneder efter ansøgnings- eller prioritetsdagen, jf. designlovens § 18. Der er ikke noget til hinder for at ansøgeren ønsker en kortere frist. En ansøger, der har fået udsat offentliggørelsen, kan i udsættelsesperioden anmode om, at designet offentliggøres før det oprindeligt ønskede tidspunkt. Efter Patent og Varemærkestyrelsens praksis accepteres dog en efterfølgende anmodning om udsættelse af offentliggørelse, hvis ansøgningen ikke allerede er registreret. Den oprindelige ansøgnings- eller prioritetsdag er dog stadig bestemmende for, hvor længe udsættelse kan ske. Der er forskel på udsættelsesperiodens længde mellem et dansk og et EU-design, da en ansøger om et EU-design kan anmode om udsættelse af offentliggørelsen i op til 30 måneder.