Ansøgningens sprog

Ansøgningen kan indleveres på dansk, engelsk, svensk eller norsk jf. registreringsbekendtgørelsens § 3. Hvis ansøgningen eller evt. bilag er udformet på andre sprog, skal en oversættelse foreligge, og styrelsen kan kræve oversættelsen bekræftet. 

Styrelsen kan dog, uanset hvilket sprog ansøgningen er indleveret på, kræve at produktangivelsen affattes på dansk. Det er dog ikke et krav, at produktangivelsen på dansk indleveres sammen med ansøgningen. En senere oversættelse inden registreringen er tilstrækkelig.