Samregistrering

Udgangspunktet er, at en designansøgning kun kan indeholde ét design. Denne regel modificeres dog af designlovens § 15, hvor det er muligt at registrere flere designs under én ansøgning, hvis hvert design henføres til den samme Locarnoklasse. Det er hovedklassen der skal være den samme. De forskellige design kan godt falde i forskellige underklasser. 

Det betyder at eksempelvis et kaffestel med kande, kopper og tallerkner kan samregistreres, da de går i den samme hovedklasse, hvorimod en forlygte til en bil og selve bilen ikke kan samregistreres, da de går i hver sin hovedklasse. 

Der er ikke grænser for hvor mange designs en samregistrering kan omfatte, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

I en ansøgning om samregistrering får alle design samme ansøgningsnummer og ansøgningsdato. Ansøger kan påberåbe sig prioritet for alle design eller for enkelte design. Desuden kan ansøger indgive en model for blot nogle af de design, der er omfattet af ansøgningen.

Hvis en ansøgning omfatter flere design, skal dette fremgå af produktangivelsen f.eks. "1) en seng, 2) en sofa, 3) en stol".

Design til en del af et produkt samt design til ornamenter (dekorationsmotiver) vil ligeledes kunne samles i en ansøgning om designbeskyttelse. Blot skal de produkter, som designet skal anvendes på, tilhøre den samme hovedklasse i Locarnoarrangementet. Dette medfører, at eksempelvis en ansøgning om ornamenter til madrasser (i klasse 6) og til tekstilvarer (i klasse 5) ikke vil kunne accepteres.

I forbindelse med behandlingen af en designansøgning undersøger styrelsen, om ansøgningen indeholder mere end et design, og i givet fald om reglerne om samregistrering er opfyldt.

Hvis styrelsen ikke kan acceptere en samregistrering, afslås ansøgningen. Ansøger kan dog dele ansøgningen i en eller flere ansøgninger. En sådan anmodning om deling af en ansøgning skal indeholde oplysninger om den oprindelige ansøgnings nummer og om, hvilke design den enkelte ansøgning skal omfatte. En udskilt ansøgning får samme ansøgnings- og prioritetsdato som den oprindelige ansøgning. Der skal betales selvstændigt gebyr for en udskilt ansøgning.

Det er også muligt at fjerne et design fra ansøgningen og senere - med prioritet fra den første ansøgning - at indsende en ny ansøgning med det udtagne design. I denne situation betales gebyr for samregistreringen ikke tilbage. En ny ansøgning kan også indsendes senest 1 år senere ved brug af skånefristen. Her får ansøgningen ansøgningsdato fra indgivelsen af den senere ansøgning.

Det fremgår af registreringsbekendtgørelsens § 4, stk. 4 at der skal indsendes særskilte afbildninger for hvert design. Der kan således ikke blot indleveres ét billede der viser hele kaffesættet, der er nævnt ovenfor.

Hvert enkelt design får et fortløbende nummer: 1, 2, 3 osv. og hvert billede af designet forsynes med et bogstav. Består en samregistrering således af to design og der er henholdsvis 2 og 3 afbildninger af hvert design vil nummereringen være 1a, 1b og 2a, 2b, og 2c.

Efter registreringsbekendtgørelsens §§ 22 og 23 er det muligt at dele samregistreringer, hvorved det bliver muligt at overdrage designretten for kun nogle af de design der er omfattet af en samregistrering.