Deling af designansøgning

Det er efter registreringsbekendtgørelsens §§ 22 og 23 muligt at dele ansøgninger og registreringer, der som samregistreringer efter designlovens § 15 indeholder flere design. 

Er der tale om en ansøgning, kan denne deles i to eller flere ansøgninger efter ansøgerens valg. Ansøgeren skal oplyse det oprindelige ansøgningsnummer, og hvilke design hver enkelt ansøgning skal omfatte. Efter færdigbehandlingen af delingen får de udskilte ansøgninger hver sit selvstændige ansøgningsnummer. 

Er der tale om en registrering, kan denne deles i to eller flere registreringer efter indehaverens valg. Indehaveren skal oplyse det oprindelige registreringsnummer, og hvilke design hver enkelt registrering skal omfatte. Efter færdigbehandlingen af delingen får de udskilte registreringer hver sit selvstændige registreringsnummer. 

Er der tale om en ansøgning, som indeholder for eksempel to design, der ikke opfylder betingelserne for samregistrering, udskilles disse i forskellige ansøgninger. Der skal således betales gebyr som om der var indkommet to ansøgninger. 

Ved en deling bevarer de udskilte ansøgninger eller registreringer den samme ansøgnings-, prioritetsdato og eventuelle registreringsdato som den oprindelige ansøgning eller registrering.