Prioritet

Hvis ansøgeren vil påberåbe sig prioritet skal ansøgningen indeholder oplysninger herom jf. designlovens § 16 og registreringsbekendtgørelsens §§ 5 og 7. Det fremgår af disse bestemmelser blandt andet, at prioritetsanmodningen skal foreligge i ansøgningen, og at der ikke efterfølgende kan anmodes om prioritet. 

Der kan alene påberåbes prioritet fra en ansøgning om designregistrering eller brugsmodelregistrering. Der kan ikke påberåbes prioritet fra en patentansøgning, jf. designlovens § 16, stk. 3.

Læs også artiklerne om prioritetsdato, udstillingsprioritet, prioritetsbevis og konventionsprioritet.