Ansøgningens indhold

Det fremgår af designlovens § 13, stk. 2, at ansøgningen skal indeholde oplysning om ansøgerens navn eller firma samt en gengivelse, eventuelt i form af en model, af designet.

Herudover kan det på begæring noteres, hvem der er designeren, hvis ansøgeren er en anden end denne.

Endelig fremgår det af designlovens § 13, stk. 5, at de fastsatte gebyrer skal medfølge.

Der er ikke specielle formkrav til ansøgningen, men denne vil typisk blive indleveret på et af styrelsens skemaer eller elektronisk

Designlovens krav er yderligere specificeret i registreringbekendtgørelsens §§ 1-4.