Ansøgningsdato

Når Patent- og Varemærkestyrelsen modtager en ansøgning noteres det, hvilken dag ansøgningen er modtaget. Modtagelsesdagen er ofte, men ikke nødvendigvis, den samme som ansøgningsdagen. Ansøgningsdagen er væsentlig, idet flere retsvirkninger er knyttet til denne dag, eksempelvis prioritet, skånefrist og andres eventuelle krænkelse af designet. Ansøgningsdagen er betinget af, at der er indleveret en afbildning eller model af designet. Er dette ikke tilfældet, vil ansøgningsdagen være den dag, hvor styrelsen modtager afbildningen eller modellen, jf. registreringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1. Er der ikke med ansøgningen indleveret afbildninger, gives ansøgeren en frist til at indlevere disse og gøres opmærksom på, at ansøgningdagen vil være den dag styrelsen modtager billederne. Indsendes afbildning ikke inden denne frist, afvises ansøgningen. 

Det er tilstedeværelsen af en afbildning, der er afgørende for ansøgningsdagen. En indlevering af kvalitetsmæssigt bedre billeder end de, som ansøgningen oprindeligt var indleveret med, betyder ikke at ansøgningsdagen flyttes. Det er dog naturligvis en betingelse, at der er tale om det samme design. 

Er der tale om at billedkvaliteten er så dårlig at designet ikke kan genkendes, vil Patent- og Varemærkestyrelsen formentlig først tildele ansøgningsdag den dag, hvor en afbildning indleveres, der gengiver designet. 

I den meget sjældent forekommende situation, at to personer i god tro, uafhængigt af hinanden, udvikler det samme design og indleverer det samme dag, må begge designere tolerere hinanden. 

Er der tale om en samregistrering af flere design, får alle design den samme ansøgningsdato. Det samme er tilfældet, hvis en ansøgning indeholder flere design, som ikke kan samregistreres, men ansøgningen derimod må udskilles (deles) i flere separate ansøgninger.