Nye afbildninger

Hvis de indsendte afbildninger ikke opfylder kravene til sådanne afbildninger, anmoder styrelsen ansøger om at indsende nye eller supplerende afbildninger. Når styrelsen modtager de nye afbildninger, skal det påses, at de nye afbildninger viser samme design som de oprindeligt indsendte. Kun helt bagatelagtige ændringer kan accepteres.

Supplerende afbildninger kan vise noget, der ikke ses på de oprindelige afbildninger, fordi designet nu vises fra en ny vinkel. Hvis intet tyder på det modsatte, må styrelsen her gå ud fra, at der er tale om det samme design, og derfor skal styrelsen så godt som altid godtage sådanne afbildninger. Hvis ansøger uden at være anmodet derom indsender nye afbildninger - måske fordi ansøger i mellemtiden har ændret lidt på designet - skal styrelsen være meget kritisk med hensyn til at acceptere de nye billeder, medmindre der er tale om rene bagatelændringer, jf. designloven § 14, stk. 2.

Hvis billederne viser et nyt design, skal styrelsen henvise ansøger til at indsende en ny ansøgning. Styrelsen skal i så fald sikre, at de nye afbildninger ikke bliver offentligt tilgængelige og skal derfor enten sende dem hurtigst muligt tilbage eller elektronisk overføre dem til "ikke offentligt tilgængeligt", hvis afbildningerne er blevet indscannet. Ansøger skal samtidig anmodes om at oplyse, om den første ansøgning ønskes opretholdt eller trukket tilbage. 

I visse tilfælde accepteres snittegninger og stiplede linier. De stiplede linier bruges ofte som en måde at angive designets placering i et større produkt. Ved brugen af stiplede linier er der ikke designret til de dele af designet, der således er markeret med stiplede linier. 

Er der tale om en ansøgning med mulighed for samregistrering, skal der indleveres afbildninger af hvert enkelt design for sig og ske en fortløbende nummerering. 

Et illustrativt eksempel omkring vigtigheden af afbildningerne ses i Board of Appeal afgørelsen R-137/2007 - 3 omkring EU-designet 000339312-0003, vist nedenfor. 

I sagen blev det af indehaver gjort gældende, at flaskerne ikke udgjorde en del af designet men blot var medtaget som et eksempel på, hvordan designet skulle anvendes. Board of Appeal fandt, at da man ikke specifikt havde undtaget flaskerne i designansøgningen, måtte registreringen anses for også at omfatte flaskerne, hvorved designindehaveren krænkede en andens varemærker. 

  OAMI R0137_2007-3aOAMI R0137_2007-3b