Artikler emneindelt

Under den emneinddelte tilgang til Guidelines for design kan man ved hjælp af menuen i venstre side finde de emner, som man er interesseret i at læse om.

Menuen er bygget logisk op efter emner, men der er også truffet nogle valg, der for læseren kan synes mindre logiske. Det er vigtigt, at gøre sig bekendt med den emneinddelte menu, hvis man fortrækker den indgang til Guidelines.

På det detaljerede artikelniveau vil der i læseområdet være vist den valgte artikel, men derudover kan der for hver artikel vælges to andre faneblade, nemlig fanebladet "afgørelser og domme" og fanebladet "relaterede paragraffer".

På fanebladet "afgørelser og domme" vil man kunne se oversigter over udvalgte afgørelser og domme, der relaterer sig til artiklens emne. På fanebladet "relaterede paragraffer" vil man kunne se hvilke paragraffer i lovgivningen, som artiklen relaterer sig til. Fanebladet "relaterede paragraffer" skaber derfor også sammenhængen til den lovorienterede indgang.