Klassifikation

Klassificeringssystemet er primært et søgeredskab, der skal sikre en hurtig og nem vej til de design, som er registrerede. Inddelingen i klasser har i modsætning til Nice-kalssifikationen på varemærkeområdet normalt ingen betydning for beskyttelsens omfang. Uanset klassificeringen er det produktets udseende, der er afgørende for beskyttelsen.

Det er derfor vigtigt at understrege, at klassifikationen først og fremmest er et administrativt værktøj, der letter muligheden for at finde lignende design. Et produkt kan ikke klassificeres i samtlige klasser, da det vil ødelægge effektiviteten af klassifikationen som søgeredskab. Udgangspunktet er derfor, at et produkt kun klassificeres i én overklasse og underklasse, men særligt ved samregistreringer kan der være indtil flere underklasser.

Styrelsen vil sommetider sætte yderligere såkaldte undersøgelsesklasser på ansøgningen, nemlig andre klasser for hvilke det pågældende produkts udseende kunne være relevant. Disse vil dog ikke fremgå af registreringsbeviset.

Klassificering skal ske på grundlag af Locarnoarrangementet af 27. april 1971 med senere ændringer.

Den seneste udgave af Arrangementet er oversat til dansk af EUIPO og findes på EUIPOS hjemmeside.

Ifølge Locarno-arrangementet består klassificeringen af:

  • En fortegnelse over klasser og underklasser.
  • En alfabetisk fortegnelse over produkter, der kan fremtræde som design med angivelse af de klasser og underklasser, hvortil produkterne henføres.
  • Vejledende bemærkninger.

Der er p.t. 32 hovedklasser, 219 underklasser og mere end 7.000 forskellige produktindikationer.

Generelle principper for klassificering

Normalt klassificeres et produkt som nævnt kun i én klasse, men det kan være hensigtsmæssigt at klassificere et produkt i flere klasser, fx et produkt med flere funktioner. For eksempel henføres solarier til medicinsk brug til klasse 24-01, mens solarier til ikke medicinsk brug henføres til klasse 28-03.

Til de almindelige henvisninger i Lorcanoarrangementet tilføjes følgende:

Overskrifterne til klasser og underklasser giver en almindelig vejledning til forståelse af, til hvilket område de enkelte produkter hører. Nogle produkter kan dog være dækket af mere end én overskrift. Det er derfor tilrådeligt at se efter i den alfabetiske liste for at være sikker på, at klassifikationen bliver rigtig.

De forklarende noter til en klasse gentages ikke under de underklasser, som de vedrører. Det er derfor tilrådeligt at sammenholde disse noter med noterne til selve underklasserne.

Som hovedregel klassificeres produkter efter deres formål, men som en anden mulighed - hvis hovedregelen ikke kan anvendes - efter den form produktet har.

Hvor der ikke foreligger en særlig klasse til produkter, som udgør dele af et produkt, henføres disse til samme klasse som det produkt, de er dele af, medmindre de normalt også kan bruges til et andet formål. Her kan der blive tale om en helt anden klasse eller flere klasser.

Produkter, som består af dele, der kan bruges til flere forskellige formål, skal henføres til alle de klasser og underklasser, som dækker produkter til disse formål.