Danske designregistreringer

Under dette emne finder du information om styrelsens sagsbehandlingsprocedurer og praksis i forhold til vurdering af registreringsbetingelserne, samt vurderinger i konfliktsager.

Du kan anvende menuen til venstre til at navigere rundt, eller du kan søge efter bestemte ord eller udtryk i den simple eller avancerede søgning. Du har også mulighed for at gå ind på en bestemt bestemmelse i designloven eller bekendtgørelsen i oversigten Love og regler med tilknyttede artikler, der giver dig mulighed for at se hvilke artikler i Guidelines, som vedrører præcis den bestemmelse, der har din interesse.

Til hver artikel under dette emne er tilknyttet et "faneblad" med navnet "Domme og afgørelser". På dette faneblad kan du finde de af styrelsens afgørelser, afgørelser fra Ankenævnet og domstolene, som styrelsen har skønnet er relevante for den konkrete artikel. Indtil videre er det hovedsageligt kun afgørelser truffet efter den 1. december 2009, der er lagt ind i Guidelines.