Produktangivelse

Uanset at beskyttelsen for et design ikke er knyttet til et specifikt produkt, skal der ske en angivelse af produktet. Produktangivelsen skal være kort og præcis og må ikke indeholde tekniske forklaringer som: "En stol, der kan klappes sammen ved fjederpåvirkning ved tryk på skjult knap i armlænet". Eksempler på produktangivelser kan være: "Et ornament" eller "en stol". Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at produktangivelsen findes, men en manglende produktangivelse i ansøgningen medfører ikke at denne afvises. Ligeledes kan styrelsen foreslå en anden produktangivelse, end den der er angivet i ansøgningen. 

Ny produktangivelse

Nye produktangivelser vil normalt kunne accepteres, hvis de lyder rimelige og falder inden for det produktområde, der er tale om. En efterfølgende udvidelse til angivelser i andre klasser vil kunne accepteres inden registreringen, fx at et ansøgt design for et automobil udvides til at omfatte en legetøjsbil. Produktangivelse er uden betydning for designets beskyttelsesomfang og tjener alene som et administrativt søgningsredskab.