Udstillingsprioritet

Efter designlovens § 16 kan en ansøger af et dansk design få prioritet fra det tidspunkt, hvor designet første gang har været vist på en officiel eller officielt anerkendt international udstilling, hvis ansøgningen indleveres inden seks måneder efter udstillingen.

Udstillingen skal opfylde de betingelser, som er defineret i Udstillingskonventionen af 22. november 1928 med senere revisioner.

Af konventionen fremgår, at udstillingen skal have varet mindst tre uger, mere end én stat skal have været repræsenteret, og der må ikke alene være tale om en kunstudstilling eller en udstilling af udpræget kommerciel (handelsmæssig) karakter. Det vil derfor typisk være verdensudstillinger, der kan opnås prioritet fra. Lokale udstillinger kan fx ikke danne grundlag for prioritet.

Prioriteten gælder fra det tidspunkt, hvor designet har været vist på udstillingen. Udstillingsprioriteten skal kunne dokumenteres.

Dokumentationen kan bestå i en erklæring fra arrangøren af udstillingen om, at det pågældende design har været vist på udstillingen, samt hvornår udstillingen fandt sted.

Såvel udenlandske som danske ansøgere kan påberåbe sig prioritet fra en international udstilling.

Du kan se godkendte udstillinger via Official Site of the Bureau International des Expositions.