Prioritetsbevis

Prioritetsbeviset er en dokumentation for, hvordan en ansøgning så ud på ansøgningstidspunktet i det første land, hvor ansøgningen om design blev indleveret. Prioritetsbeviset skal indeholde oplysninger om ansøgers navn, en gengivelse af designet og oplysninger om produktet, som disse oplysninger forelå på den dag, ansøgningen har ansøgningsdato. Prioritetsbeviset udstedes af den designmyndighed, hvor designet første gang blev ansøgt.