Sagsbehandlingsprocedurer

Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandlingsprocedurer sikrer at styrelsens sagsbehandling lever op til forvaltningslovens krav til forvaltningens sagsbehandling i afgørelsessager.

Under dette menupunkt beskrives de administrative procedurer for håndtering af en lang række forskellige spørgsmål vedrørende designansøgninger og - registreringer:

De materielle regler på området er beskrevet under andre menupunkter under Danske designregistreringer