Kommunikation med Patent- og Varemærkestyrelsen

Kommunikationen vedrørende en designsag kan ske skriftligt som brevveksling pr. post, pr. email eller pr. fax efter afsenderens eget valg.

Normalt accepteres også mundtlig kommunikation fx pr. telefon. I visse tilfælde vil ansøger dog blive bedt om at bekræfte sin meddelelse skriftligt.