Registrering og offentliggørelse af registreringen

 

Et design registreres, når formaliteterne omkring ansøgningen og produktangivelse er i orden og under forudsætning af, at der ikke findes hindringer for designets registrering, jf. designlovens § 18.

Designet tildeles et registreringsnummer og en registreringsdato og får herefter status som foreløbigt registreret design. Ansøgningsdatoen er afgørende for registreringens varighed.

Registreringen offentliggøres herefter, dog med hensyntagen til ønske om udsat offentliggørelse.

 Registreringen af et design bliver offentliggjort i Dansk Designtidende. Styrelsen offentliggør designets indehavers navn og adresse, design, ansøgningsdato, ansøgningsnummer, registreringsnummer samt for hvilke produkter, designet er registreret. Det fremgår også, om designet er registreret i farver. Har ansøgningen prioritet fremgår dette. Har indehaver udpeget en fuldmægtig, er dennes navn og adresse oplyst.