Sammensatte produkter

Et sammensat produkt defineres i Designlovens § 2, stk. 3 som: "et produkt, der består af flere bestanddele, som kan udskiftes, således at produktet kan skilles ad og samles igen". Der er derfor et krav om, at der er kompatibilitet mellem den delkomponent der skal udskiftes og den delkomponent som skal indsættes for at hovedkomponenterne er kompatible med hinanden. Hvorvidt sådanne delkomponenter kan designretlig beskyttes afhænger af forskellige ting. Underafsnittene nedenfor belyser denne problemstilling.