Behandling af fornyelser

Fornyelse af en designregistrering sker lettest ved at indbetale fornyelsesgebyret ved hjælp af det girokort, som Patent- og Varemærkestyrelsen udsender. Ansvaret for om en designregistrering fornys ligger hos indehaveren og er uafhængig af, om indehaveren har modtaget et girokort fra styrelsen eller ej.

Fornyelsen kan ske tidligst tre måneder før registreringsperiodens udløb. Fornyelsen kan også ske ved indbetaling af et forhøjet fornyelsesgebyr indtil seks måneder efter forfaldsdato. Disse frister kan ikke forlænges, heller ikke selvom der samtidigt anmodes om notering af ændringer i registeret fx notering af overdragelser. 

Som en service sender Patent- og Varemærkestyrelsen et girokort med opkrævning af fornyelsesgebyret før forfaldsdato. Hvis betaling ikke sker før forfaldsdato, sendes der kort tid efter forfaldsdato yderligere et girokort med et forhøjet fornyelsesgebyr. Det er vigtigt, at indehaver af registreringen selv er opmærksom på, om registreringen er blevet fornyet. Patent- og Varemærkestyrelsens udsendelse af girokortet er således kun en service, men mangel på udsendelse eller modtagelse af girokortet ændrer ikke ved, at registreringen udløber, hvis den ikke fornys. 

Hvis der er overensstemmelse mellem betalingen af gebyret på den ene side og tidspunktet for betaling samt registreringens omfang på den anden side, sker selve fornyelsen automatisk ved indbetalingen til Patent- og Varemærkestyrelsen. Det afgørende for fornyelsen er således ikke, hvem der betaler gebyret, men udelukkende at det er betalt rettidigt og til fulde. 

Indehaver modtager et brev, hvori Patent- og Varemærkestyrelsen bekræfter, at registreringen er blevet fornyet.   

Der kan være forskellige årsager til, at fornyelse ikke umiddelbart kan ske.