Behandling af ændringer i registeret

Når der anmodes om notering af en ændring i designregisteret, vurderer Patent- og Varemærkestyrelsen, om ændringen kan tillades, og om der foreligger tilstrækkelig dokumentation for den pågældende ændring.

Hvis ændringen ikke kan tillades, eller hvis dokumentationen for ændringen ikke er tilstrækkelig, vil styrelsen skrive til den, der har anmodet om ændringen med henblik på, at vedkommende kan udtale sig om sagen og eventuelt indsende yderligere dokumentation.

Alle ændringer til designregistret - bortset fra adresseændringer - bliver offentliggjort i Dansk Designtidende.

Hvis en ændring ikke kan tillades, eller hvis kravene til dokumentation for en ændring ikke er opfyldt, vil styrelsen afslå at notere en ændring.