Ændringer i designregistret

Når et design bliver ansøgt eller registreret, bliver det indført i designregistret. Her bliver de fleste forhold om designet noteret, herunder en gengivelse af designet, de produkter som mærket omfatter, designindehavers navn og adresse og en eventuel fuldmægtigs navn og adresse samt eventuelle bemærkninger til registreringen.

Registret skal afspejle de faktiske forhold både med hensyn til rettighedernes gyldighed og med hensyn til de oplysninger, der er noteret vedrørende rettighederne.

Det er vigtigt, at styrelsen får besked, når der sker ændringer i forholdene omkring den bestående rettighed, eksempelvis ejerforhold og lignende, så registret kan blive rettet. Registeret indeholder vigtige oplysninger både for designindehaver selv, andre designindehavere og for brugere af registret i øvrigt.

Designregistret indeholder også historiske oplysninger. En historisk oplysning er fx navnet på en tidligere indehaver eller fuldmægtig.

Alle ændringer til designregistret - bortset fra adresseændringer - bliver offentliggjort i Dansk Designtidende.

Registret vedligeholdes gennem Patent- og Varemærkestyrelsens arbejde med notering af ændringer i registeret, fornyelse af registreringer og udslettelse af registreringer.