Afslag

Et afslag kan gives som resultat af en sagbehandling, der er foretaget af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Afslag gives, hvis ansøger eller indehaver ikke opfylder de krav, som Patent- og Varemærkestyrelsen stiller i forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgninger eller registreringer.

Hvis lovebestemte minimumskrav indenfor et området slet ikke er opfyldt, vil der normalt ske en afvisning.

Et afslag kan ankes. Hvis der gives et afslag i en ansøgning eller registrering kan eventuelt indbetalte gebyrer ikke tilbagebetales.