Bekræftede udskrifter

Et bekræftet udskrift dækker over to ting, nemlig prioritetsbeviser og bekræftede udskrifter.

I et prioritetsbevis bekræfter vi, at de vedhæftede akter gengiver de korrekte originale oplysninger på ansøgningstidspunktet. I et bekræftet udskrift bekræfter vi, at de vedhæftede akter er en korrekt gengivelse af designregisteret på daværende tidspunkt.

Man kan bestille dokumenterne med engelsk, tysk eller fransk oversættelse, man skal blot selv sørge for at have en oversættelse af produktangivelsen. Man bestiller dokumenterne ved at kontakte kopiservice via brev, fax eller via e-mail pvs@dkpto.dk.