Offentliggørelse

Registreringen af et design bliver offentliggjort i Dansk Designtidende. Styrelsen offentliggør designets indehavers navn og adresse, design, ansøgningsdato, ansøgningsnummer, registreringsnummer samt for hvilke produkter, designet er registreret. Det fremgår også, om designet er registreret i farver. Har ansøgningen prioritet fremgår dette. Har indehaver udpeget en fuldmægtig, er dennes navn og adresse oplyst.