Mundtlig sagsbehandling

Kommunikationen med Patent- og Varemærkestyrelse kan ske som mundtlig kommunikation fx pr. telefon.

Patent- og Varemærkestyrelsens medarbejdere vil i overensstemmelse med forvaltningsloven sikre, at der udarbejdes et telefonnotat, der indeholder et resumé af telefonsamtalen. Resuméet indeholder en gengivelse af de dele af samtalen, der kan få indflydelse på sagen.

Sådanne telefonnotater vil blive journaliseret på designsagen, og vil blive overført til databasen PVSonline på samme måde som egentlig brevveksling.

I visse tilfælde vil ansøger derudover blive bedt om at bekræfte sin mundtlige meddelelse skriftligt. Dette kan eksempelvis ske, hvor ansøgers rettighed som konsekvens af meddelelsen vil blive indskrænket, fx hvis produktangivelsen begrænses eller hvis designansøgningen som sådan tilbagetages i forbindelse med ansøgningsbehandlingen.