Brevveksling

Brevveksling med Patent- og Varemærkestyrelse kan ske pr. post, pr. email eller pr. fax efter afsenderens eget valg.

De breve, der sendes til Patent- og Varemærkestyrelsen i en designsag, vil normalt automatisk blive tilgængelige for offentligheden i databasen PVSonline på styrelsens hjemmeside.

Indeholder brevene fortrolige eller personfølsomme oplysninger, der efter forvaltningsloven, offentlighedsloven, persondataloven eller de forskellige rettighedslove, som styrelsen forvalter, skal hemmeligholdes, vil disse oplysninger blive frasorteret inden overførelsen til PVSonline.

Indeholder brevene derudover oplysninger, som afsenderen ønsker at holde uden for databasen, kan afsenderen anmode om fortrolighed.