Betaling af et for lille fornyelsesgebyr

Når fornyelsesgebyrer indbetales sker det, at det ikke er det fulde beløb, der indbetales.

Der kan være flere årsager til dette:

Indehaver kan have anvendt det først udsendte girokort, selvom betalingen skal ske med forhøjet fornyelsesgebyr. I så tilfælde er fornyelsesbegyret ikke indbetalt med frigørende virkning. Medmindre den resterende del af det forhøjede gebyr indbetales inden fristen for rettidig betaling udløber, vil designregistreringen derfor blive udslettet. Den del af fornyelsesgebyret, der er indbetalt vil i dette tilfælde blive tilbagebetalt.

Indehaveren kan også have undladt at betale det særlige tillægsgebyr for produktangivelser. I så tilfælde skal det resterende gebyr enten indbetales inden fristen for betaling udløber, eller indehaveren skal oplyse, hvilke produktangivelser, der ikke skal fornys. Hvis der ikke bringes overensstemmelse mellem fornyelsesgebyrets størrelse og designregistreringens klassemæssige omfang, vil hele designregistreringen blive udslettet, og indehaveren vil få tilbagebetalt det indsendte beløb, da gebyret ikke er betalt med frigørende virkning.