Undersøgelse og vurdering af designansøgningen

Styrelsen undersøger efter designlovens § 17 om:

  • der er tale om et design, herunder at der ikke er tale om f.eks. et varemærke eller en brugsmodel, jf. designlovens § 2, nr. 1.
  • der er forhold, der strider mod offentlig orden eller sædelighed, jf. designlovens § 7, stk. 1, nr. 1.
  • at der kun er tale om ét design, jf. dog designlovens § 15 om samregistrering.

 Styrelsen undersøger også om

Styrelsen undersøger derimod ikke om designet er nyt eller har individuel karakter. Det er dog muligt mod yderligere gebyr at få foretaget en supplerende forundersøgelse, hvor designet undersøges i visse databaser.