Registrering

Et design registreres, når formaliteterne omkring ansøgningen og produktangivelse er i orden og under forudsætning af, at der ikke findes hindringer for designets registrering, jf. designlovens § 18.

Designet tildeles et registreringsnummer og en registreringsdato og får herefter status som foreløbigt registreret design. Ansøgningsdatoen er afgørende for registreringens varighed.

Registreringen offentliggøres herefter, dog med hensyntagen til ønske om udsat offentliggørelse.