Registreringsprocedurens afslutning

Registreringsproceduren for designet afsluttes efter offentliggørelse i Dansk Designtidende.

Registreringsproceduren afsluttes ved at tildele registreringen en dato for registreringsprocedurens afslutning.