Gebyr for ændringer

Der er som udgangspunkt ikke et gebyr forbundet med notering af ændringer i registeret.

Der findes dog et særskilt gebyr for publicering af designet i ændret form, jf. designlovens § 59 c, stk. 2.

Gebyret fremgår af Patent- og Varemærkestyrelsens prisliste, som du kan finde på vores hjemmeside www.dkpto.dk.

Betaling af gebyret kan ske på forskellig måde.