Ankeadgang

EF-Domstole (hentet fra EF-domstolens database på www.curia.europa.eu)

DatoSagMærke eller navnLink til dom/afgørelse
18. okt 2011T-53/10  (Se resume)
Emne: Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret Sagen omhandler spørgsmålet, om en afgørelse vedr. berigtigelse truffet af KHIM skal annulleres. Retten fastslår, at KHIM ikke havde kompetence til at træffe denne afgørelse. Herudover omhandler sagen spørgsmålet, om sagsøger har indleveret sin begrundelse for klagen vedr. afgørelsen truffet af ugyldighedsafdelingen, inden den fastsatte tidsfrist, hvilket Retten fastslår, at sagsøger ikke har.
Se afgørelsen