Tilbagebetaling af gebyrer

Som udgangspunkt tilbagebetales indbetalte gebyrer ikke, hvis de er betalt med frigørende virkning, jf. designlovens § 59f.

Ved afvisning af en ansøgning tilbagebetales gebyret dog, da det ikke anses for betalt med frigørende virkning, jf. designlovens § 59f, stk. 3.

Hvis en varemærkeansøgning eller en anmodning om deling af registreringen afslås, tilbagebetales gebyrerne ikke. I sådanne tilfælde er gebyrerne betalt med frigørende virkning.