Modulopbyggede systemer

Designretlig beskyttelse er muligt for modulopbyggede systemer, hvis designet giver mulighed for en mangfoldig sammenbygning eller sammenkobling af produkter i et modulopbygget system bestående af indbyrdes udskiftelige dele.

Det er væsentlig at bemærke, at det er selve sammenbygningen og ikke de enkelte elementer i sig selv, som er afgørende.

Eksempler på modulopbyggede systemer som kan opnå designbeskyttelse er byggeklodser og formentlig andre tilsvarende byggesæt, hvor man over en periode udvikler nye sammensætlige komponenter.

Reglen om designbeskyttelse til modulopbyggede systemer er en undtagelse til hovedreglen om, at designbeskyttelse ikke kan opnås til produkter, hvis udformning udelukkende er baseret på at kunne sammenkobles med andre komponenter (must fit-reglen).