Must fit

Hvis et design udelukkende er bestemt af produktets tekniske funktion kan designet ikke opnå designbeskyttelse jf. Designlovens § 8, stk. 1, nr. 1. Disse komponenter må i stedet søge beskyttelse gennem Patent- eller Brugsmodelloven.

De dele af designet som ikke er omfattet af designbeskyttelse er produkters udseende som må reproduceres i nøjagtig samme form og dimensioner, for at det produkt, som designet angår, mekanisk kan kobles til et andet produktet eller placeres i, på, omkring eller bringes i kontakt med et andet produkt, så begge produkter opfylder deres funktion (must fit-reglen).

Komponenter som hermed ikke kan opnå designretlig beskyttelse kan være kanter og profiler på en forskærm, men derimod er forskærmen i sig selv ikke udelukket fra beskyttelse. Ligeledes vil selve tilslutningsdele mellem støvsugeren og støvsugerslangen ikke være mulig at beskytte efter designloven. Støvsugerslangen vil derimod kunne designbeskyttes, hvis den opfylder de almindelige krav om synlighed, nyhed og individuel karakter.

Undtagelse til must fit reglen er reglen i Designlovens § 8, stk. 2 om modulopbyggede systemer.