Synlighed

Designretligbeskyttelse kan kun opnås til bestanddele af sammensatte produkter, hvis de omtalt bestanddele efter indføjelse i det sammensatte produkt fortsat er synlige under en brugers normale anvendelse af produktet. Til eksempel kan gives karosseridele til biler i form af skærme, kølerhjelme osv. Andre komponenter såsom en gearkasse og andre komponenter som ikke er synlige under normal brug, er derfor ikke mulig at beskytte efter Designloven. Sådanne komponenter må findes deres beskyttelse gennem patent- eller brugsmodellovgivningen.

I grænseområdet mellem de klart synlige dele og de ikke-synlige dele, er komponenter som må underlægges en konkret vurdering af om det synsmæssige krav er opfyldt. Som eksempel kan fremdrages det indvendige af et handskerum eller en taske. Disse dele vil være synlige under normal brug af produktet.

Synlighed opfattes normalt ikke at kunne udstrække sig til den brug som sker gennem vedligeholdelse og reparation.

Ved vurdering af om tilstrækkelig synlighed er tilstede, tages der udgangspunkt i den synsvinkel den endelige bruger anlægger. Hvem den endelige bruger er, afgøres ud fra en konkret vurdering af, hvem der vil være den typiske aftager af produktet. Den endelige bruger ved køb af en bil er derfor ikke bilforhandleren der sælger bilen, men derimod den person som køber bilen til eget brug.

Udover synlighedskravet skal de almindelige krav om nyhed og individuel karakter ligeledes være opfyldt.