Offentliggørelse

OHIM

DatoSagMærke eller navnLink til dom/afgørelse
11. aug 2009R 887_2008-3  (Se resume)
En offentliggørelse af et patent den 22. juni 2005 måtte anses for en offentliggørelse, der i øvrigt var ældre end designindehavers design, der var ansøgt 22. august 2005. Ud fra en samlet vurdering ikke individuel karakter.
Dørslag / ColandersSe afgørelsen

EF-Domstole (hentet fra EF-domstolens database på www.curia.europa.eu)

DatoSagMærke eller navnLink til dom/afgørelse
22. jun 2010T-153/08  (Se resume)
Emne: Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret Sagen omhandler spørgsmålet, om KHIM's afgørelse om at tage intervenientens (Bosch) klage til følge, bør annulleres. Retten fastslår, at KHIM skal frifindes, da det omtvistede design (en konferenceenhed) giver det samme helhedsindtryk, som et ældre registreret design. De to design var ikke identiske, men der blev lagt vægt på den store grad af frihed, som designeren havde ved udviklingen af designet. Retten mente, at de forskelle der var på de to design, ikke var betydelige nok. Yderligere omhandler sagen spørgsmålet om, hvornår et design kan anses for offentliggjort.
BoschSe afgørelsen