Ændringer i registeret

Når et design bliver ansøgt eller registreret, bliver det indført i designregistret. Her bliver de fleste forhold om designet noteret, herunder en gengivelse af designet, de produkter som designet omfatter, designindehavers navn og adresse og en eventuel fuldmægtigs navn og adresse.

Registret skal afspejle de faktiske forhold. Det er derfor meget vigtigt, at styrelsen får besked, når der sker ændringer i de oplysninger, som ligger i registret under hvert design, så registret kan blive rettet. Et register indeholder vigtige oplysninger både for designindehaver selv, andre designindehavere og for brugere af registret i øvrigt. Med undtagelse af deling af en ansøgning eller registrering, er det gratis at få lavet ændringer i registret.

Designregistret indeholder også historiske oplysninger. En historisk oplysning er fx navnet på en tidligere indehaver eller fuldmægtig.

De enkelte typer af ændringer i registeret skal opfylde forskellige kriterier og dokumentationskrav. Følgende typer af ændringer er hyppigt forekommende: