Ændring af design

Efter indleveringen af sin ansøgning er det som udgangspunkt ikke muligt at foretage ændringer af designet. Styrelsen kan overfor ansøger efterfølgende kræve, at denne indsender nye og bedre afbildninger af designet, hvis de modtagne afbildninger fra styrelsens side ikke vurderes til at være af en acceptabel kvalitet.

Ovenstående udgangspunkt modificeres dog på to punkter. For det første giver Designloven mulighed for fjernelse af visse elementer i designet, hvis dette kræves af styrelsen. Her tænkes på elementer i designet som er i strid med offentlig orden eller sædelighed. Disse ændringer kan dog kun godtages såfremt helhedsindtrykket af designet ikke ændres.

For det andet er der mulighed for mindre ændringer af designet, såfremt disse ændringer kan betegnes som værende uvæsentlige forbedringer.

Det gør sig gældende for begge de ovenstående modifikationer, at designet skal bibeholde sin oprindelige identitet og designet derfor skal opfattes som det design, der blev indgivet med ansøgningen.