Indehaverens konkurs

Går en designindehaver konkurs, indgår designet i konkursboet. Konkursboet bestyres af en kurator, som skifteretten har beskikket.

Hvis styrelsen skal notere konkursen, kræves som dokumentation en kopi af skifteretsattesten, der indeholder navnet på kurator, eller en skriftlig underretning fra den advokat, der er blevet beskikket som kurator.

Hjemlen til opkrævning af et gebyr er ikke udnyttet. Notering i registret af sådanne oplysninger skal ikke offentliggøres.