Forholdet mellem Designloven og andre retsområder

Danske Domstole

DatoSagMærke eller navnLink til dom/afgørelse
16. apr 2008Alfi kander - V-113-05 og V-139-05  (Se resume)
Den af Royal Classic dansk designregistreret kande blev af retten anset som en krænkelse af ophavsretlig beskyttede Alfi kander. Royal Classic’s designregistrering blev derfor erklæret ugyldig og ophævet. Yderligere termokander markedsført af Royal Classic blev alle anset for at være i strid med de ophavsretlige beskyttede Alfi kander.
Se afgørelsen
22. nov 2006Legetøjsbil - V-78-05  (Se resume)
Retten fandt, at en Formel 1 racer er fastlagt af regulativer, der i så høj grad begrænser den selvstændige skabende indsats, at raceren ikke fandtes at opfylde den fornødne opfindelseshøjde efter ophavsretlovens § 1. Retten fandt herudover, at der forelå så store forskelligheder ved blandt andet udformningen af frontspoiler, luftindtag samt hjulophæng, at der ikke forelå en designkrænkelse.
Se afgørelsen
4. maj 2006Import af kopivarer - V-11-05  (Se resume)
Privat person fundet skyldig i ulovlig importeret kopivarer. Sagsøgte havde krænket sagsøgeres varemærkerettigheder samt designrettigheder og ifaldt en erstatning og betaling af et rimeligt vederlag for udnyttelse af sagsøgers varemærke og design.
Se afgørelsen
31. okt 2005DESKLINE V-172-02  (Se resume)
En todelt bordløfters (DESKLINE) fremtoning blev af retten vurderet til at være helstøbt, enkel, prægnant og karakterfuld, hvorfor den blandt andet herfor nyder beskyttelse efter markedsføringslovens § 1. En lignende bordløftet blev anset for at være en nærgående, om end ikke slavisk efterligning af DESKLINE og blandt andet som følge heraf fundet skyldig i markedsfortrængning og retsstridig tilegnelse af den markedsposition DESKLINE havde på markedet.
Se afgørelsen

OHIM

DatoSagMærke eller navnLink til dom/afgørelse
2. dec 2009R 1130/2008-3  (Se resume)
Et relativt simpelt formet ur i en ”nøglesnor” lignede et tidligere design så meget at det registrerede design ikke havde individuel karakter. Det var i den forbindelse irrelevant at der på det ældre design var anført varemærket SYMBICORT på nøglesnoren.
Se afgørelsen
18. sep 2007R 0267/2007-3  (Se resume)
Consequently, the Board finds that that there is use of the International trade mark No 743 602 in the contested design within the meaning of Article 25(1)(e) CDR, the use of which the respondent is entitled to prevent pursuant to Article 5(1)(a) TMD and the harmonised laws of the relevant Member States. For the above reasons, the appeal is dismissed and the contested decision declaring the registered Community design invalid is upheld.
Se afgørelsen

EF-Domstole (hentet fra EF-domstolens database på www.curia.europa.eu)

DatoSagMærke eller navnLink til dom/afgørelse
23. okt 2013T-566/11 & T-567/11  (Se resume)
Emne: Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret Sagen omhandler både varemærkeret og designret. spørgsmålet er, om KHIM's afgørelse om afslag af klage bør annulleres. Sagsøger mener, at KHIM ikke har indhentet de nødvendige oplysninger ift. art. 28 i forordning nr. 2245/2002 og at der ikke foreligger en ophavsret samt at der ikke er foretaget en uhjemlet brug af udsmykningen/designet af et ophavsretligt beskyttet værk. Retten fastslår bl.a., at sagsøger ved at anvende samme udsmykning/design på et servicestel, uhjemlet har brugt det ophavsretligt beskyttede værk. I sagen bliver der lagt vægt på den nationale definition af en ophavsret (Fransk ret). Retten frifinder KHIM.
Se afgørelsen
25. apr 2013T-55/12 
Chen v OHMI - AM DenmarkSe afgørelsen
18. okt 2012C-101/11 P og C-102/11 P  (Se resume)
Emne: Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret Sagen omhandler spørgsmålet, om dommen afsagt af Retten bør ophæves. Appellanten mener, at der er foretaget en urigtig retsanvendelse og tilsidesættelse af begrundelsespligten. Der er tale om et design, der er blevet registreret og hvor rettighedshaver til et ældre varemærke mener, at det nye design er identisk med det ældre varemærke. Domstolen forkaster appellerne, da anbringenderne delvis afvises og delvis er ugrundede.
Baena GrupoSe afgørelsen
18. okt 2011T-53/10  (Se resume)
Emne: Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret Sagen omhandler spørgsmålet, om en afgørelse vedr. berigtigelse truffet af KHIM skal annulleres. Retten fastslår, at KHIM ikke havde kompetence til at træffe denne afgørelse. Herudover omhandler sagen spørgsmålet, om sagsøger har indleveret sin begrundelse for klagen vedr. afgørelsen truffet af ugyldighedsafdelingen, inden den fastsatte tidsfrist, hvilket Retten fastslår, at sagsøger ikke har.
Se afgørelsen
27. jan 2011T-168/09  (Se resume)
Emne: Tilnærmelse af lovgivningerne Domstolen fastslår, at art. 17 er til hinder for, at lovgivningen i en medlemsstat udelukker ophavsretlig beskyttelse grundet mønstret er blevet offentligt tilgængeligt, når designet opfylder betingelserne for beskyttelse. Yderligere er art. 17 til hinder for en lovgivning der fuldt ud eller i en længere tidsbegrænset periode (10 år) udelukker ophavsretlig beskyttelse af mønstre, som var offentligt tilgængelige før ikrafttrædelsen af denne lovgivning, i forhold til tredjemænd.
Arco-lampe, FluidaSe afgørelsen