DesDoc

Nogle vælger af forskellige grunde ikke at registrere deres design, men vælger i stedet at opnå dokumentation for deres design på andre måder. Det kan eksempelvis være for at kunne tidsfæste deres design. Nogle designere er afhængige af at demonstrere deres design i en lukket kreds for eventuelle producenter og med en tidsmæssig dokumentation vil man i en senere tvist kunne dokumentere, at man havde frembragt sit design før et møde med producenten.

Denne form for dokumentation kan opnås ved at lægge billeder eller beskrivelser af designet i en lukket kuvert og sende den anbefalet til sig selv, men en sådan lukket kuvert kan kun åbnes en gang. Andre har valgt en notering hos notarius publicus. DesDoc er et alternativ til dette, hvor man elektronisk indsender sit design med afbildninger og gemmes i en database i Patent- og Varemærekstyrelsen, der ikke er tilgængelig for offentligheden.

En tidsmæssig dokumentation for sit design i DesDoc sker elektronisk og der kan lægges op til seks afbildninger af designet eller designserien ind. Prisen er 500 kr. eksklusiv moms. Man kan lægge sit design ind via http://www.desdoc.dk/.