Kaptiel 6 - Deling af ansøgninger og registreringer

Deling af ansøgninger og registreringer

§ 22. Omfatter en ansøgning flere design, jf. designlovens § 15, kan ansøgeren anmode Patent- og Varemærkestyrelsen om at dele ansøgningen i to eller flere ansøgninger. En anmodning om deling skal indeholde oplysninger om den oprindelige ansøgnings nummer og om, hvilke design den enkelte ansøgning skal omfatte efter delingen.

Stk. 2. Når en anmodning om deling er færdigbehandlet, tildeles den udskilte ansøgning et selvstændigt ansøgningsnummer.

Stk. 3. En udskilt ansøgning får samme ansøgnings- og prioritetsdag som den oprindelige ansøgning.

§ 23. Omfatter en registrering flere design, jf. designlovens § 15, kan designindehaveren anmode Patent- og Varemærkestyrelsen om at dele registreringen i to eller flere registreringer. En anmodning om deling skal indeholde oplysninger om registreringsnummeret for den oprindelige registrering og om, hvilke design den enkelte registrering skal omfatte efter delingen.

Stk. 2. Når en anmodning om deling er færdigbehandlet, tildeles den udskilte registrering et selvstændigt registreringsnummer.

Stk. 3. En udskilt registrering får samme ansøgnings-, prioritets- og registreringsdag som den oprindelige registrering.