Kapitel 5 - Administrativ prøvning

Administrativ prøvning

§ 19. En anmodning om administrativ prøvning efter designlovens § 25 skal indeholde en begrundelse, og det fastsatte gebyr skal betales.

Stk. 2. Anmodningen og senere breve fra parterne i sagen skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen i to eksemplarer.

Stk. 3. Er en anmodning om administrativ prøvning fremsat mod en registrering, som indeholder flere design, jf. designlovens § 15, skal det i anmodningen angives hvor mange design, der skal prøves af styrelsen.

§ 20. Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen flere anmodninger om administrativ prøvning vedrørende samme designregistrering, underretter styrelsen parterne herom.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan behandle flere anmodninger om administrativ prøvning vedrørende samme designregistrering under ét. Styrelsen kan suspendere behandlingen af en eller flere anmodninger på baggrund af behandling af en anden anmodning om administrativ prøvning.

Stk. 3. Bliver en registrering udslettet i sin helhed, anses suspenderede anmodninger om administrativ prøvning for bortfaldet.

§ 21. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse på grundlag af en anmodning om administrativ prøvning skal meddeles alle parterne.