Kapitel 9 - Ikrafttrædelsesbestemmelser

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. december 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 819 af 18. september 2001 om ansøgning og registrering af design.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 377 af 19. juni 1998 om ansøgning og registrering af mønstre finder dog fortsat anvendelse for registrerede mønstre og for behandling af mønsteransøgninger, der er indgivet til Patent- og Varemærkestyrelsen inden 1. oktober 2001, jf. designlovens § 60, stk. 3.