Kapitel 2 - Supplerende forundersøgelse

Supplerende forundersøgelse

§ 11. Patent- og Varemærkestyrelsens supplerende forundersøgelse efter designlovens § 17, stk. 2, omfatter en undersøgelse af eksisterende danske design- og mønsterregistreringer samt verserende design- og mønsteransøgninger. Undersøgelsen omfatter endvidere danske mønster- og designregistreringer, der er slettet inden for de seneste fem år før datoen for ansøgningens indgivelse. Har styrelsen kendskab til andre forhold, som kan have betydning for beskyttelsen af designet, vil det indgå i undersøgelsen af designet.

Stk. 2. Indeholder en ansøgning flere design, jf. designlovens § 15, omfatter styrelsens undersøgelse kun det eller de design, som er angivet i anmodningen om den supplerende forundersøgelse.

§ 12. Patent- og Varemærkestyrelsen udarbejder en rapport (søgerapport) til ansøgeren på baggrund af den supplerende forundersøgelse efter § 11.

Stk. 2. Den supplerende forundersøgelse er alene vejledende for ansøgeren og kan ikke føre til registreringsnægtelse.