Kapitel 2 - Ansøgningens behandling

Ansøgningens behandling

§ 9. Når ansøgeren af designregistreringen har betalt de fastsatte gebyrer i overensstemmelse med designlovens § 13, stk. 5, begynder Patent- og Varemærkestyrelsen behandlingen af ansøgningen.

§ 10. Patent- og Varemærkestyrelsen påfører ansøgningen et ansøgningsnummer og ansøgningsdatoen. Indeholder ansøgningen ikke afbildninger eller model ved ansøgningens indgivelse, opnår ansøgningen først en ansøgningsdag på det tidspunkt, Patent- og Varemærkestyrelsen modtager afbildninger eller model af designet, jf. designlovens § 14, stk. 1. Modtager styrelsen hverken afbildninger eller model inden udløbet af den fastsatte frist, afvises ansøgningen.

Stk. 2. Modtager styrelsen ikke afbildninger egnet til reproduktion, jf. § 4, inden udløbet af den fastsatte frist, afslås ansøgningen.

Stk. 3. Omfatter en ansøgning flere design, jf. designlovens § 15, får alle design samme ansøgningsnummer og ansøgningsdag.