Individuel karakter

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser

DatoSagMærke eller navnLink til dom/afgørelse
15. mar 2018DR 2016 00132  (Se resume)
BOCOM ApS vs. Second May International
Indehavers design DR 2016 00132 "et overtræk til en stol" er både at anse for nyt og har individuel karakter ud fra det foreliggende grundlag. Designregistreringen opretholdes.
Se afgørelsen
5. nov 2003DR 2002 00468  (Se resume)
En stegepande På grundlag af en sammenligning af indehavers design med de modholdte design er det Patent- og Varemærkestyrelsens opfattelse, at indehavers design opfylder nyhedskravet i designlovens § 3, stk. 2. Det er ligeledes styrelsens opfattelse, at indehavers design opfylder kravet til individuel karakter i designlovens § 3, stk. 3. Anmodningen om administrativ prøvning tages hermed ikke til følge. Herefter vil registreringen af DR 2002 00468 blive opretholdt.
Se afgørelsen

Danske Domstole

DatoSagMærke eller navnLink til dom/afgørelse
17. dec 2013Yakkay, Stormwear V-0095-11  (Se resume)
Retten fremhæver, at Yakkays hjelme har individuel karakter og beskyttes som et EU-design efter designforordningens artikel 10 og 19, da designet opfylder nyhedskravet, og klart adskiller sig fra de øvrige cykelhjelme på markedet. At hjelmen har individuel karakter, er også slået fast i forbindelse med, at den har modtaget flere designpriser. Stormwears salg af Concoons hjelme krænker derfor Yakkays EU-designrettigheder. Retten lægger til grund, at Stormwear kendte til Yakkays hjelm, inden de bragte Cocoons hjelmen på markedet, og var således i ond tro.
YAKKAY, STORMWEARSe afgørelsen
17. maj 2013Lego Juris, Cobi V-0096-11  (Se resume)
Retten finder, at den polske virksomhed Plastik Factory COBI S.A, som sælger meget nærgående efterligninger af LEGO minifiguren, krænker LEGO´s rettigheder i henhold til ophavsretslovens § 2, markedsføringslovens §§ 1 og 18, varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2 samt varemærkeforordningens artikel 9. I forbindelse med vurderingen lagde Retten vægt på, at LEGO minifiguren var designet på sådan en måde, at den har individuel- og originalkarakter, og ved at Plastik Factory COBI S.A, kopierer LEGO minifigurens mest særprægede del af figuren, finder Retten, at der foreligger en forvekslingsrisiko mellem disse to legetøjsfigurer. Sagen er anket til Højesteret d. 24. november 2014.
LEGO MINIFIGUR, COBI MINIFIGURSe afgørelsen
25. nov 2010Ben Studio-toilet V-22-10  (Se resume)
Sø- & Handelsretten fandt ikke, at BEN Studio-toilettet var en krænkelse af det designregistrerede ”Starck 3” toilet. Starck 3-toilettet var væsentlig længere end BEN Studio-toilettet hvorfor førstnævnte toilet havde en mindre markant bort omkring kummen, mindre markante og forskelligt udformede udskæringer til monteringshuller og mere afrundede kanter. Starck 3-toilettet blev derfor vurderet af retten til at give en informeret bruger det indtryk, at det var smallere og mere elegant. Krænkelse forelå derfor ikke.
Se afgørelsen
8. jul 2008Beklædningsgenstande uden nyhedsværdi - V-51-07  (Se resume)
En række beklædningsgenstande blev af retten ikke vurderet til have nyhedsværdi eller være udtryk får en sådan selvstændig designindsats, at de var beskyttede som uregistrerede designs efter designforordningen. Sagsøgtes beklædningsgenstande var derfor ikke en designretlig krænkelse.
Se afgørelsen
22. maj 2008Reisenthel Kurve - V-52-07  (Se resume)
Retten fandt, at den af Zebra solgte kurv fremtrådte som næsten identisk og utvivlsomt forvekslelig med Reisenthels kurveprodukt ”Carrybag” som nød designretlig beskyttelse.
Se afgørelsen
25. jan 2008Stumpebuks - V-68-008  (Se resume)
Designet af en buks (Staff) havde en sådan individuel karakter, at det var beskyttet i overensstemmelse med den givne designregistrering. En anden buks (Marc Lauge) blev af retten fundet i strid med designbeskyttelsen af Staff buksen idet designet bortset fra enkelte mindre væsentlige detaljer var identisk med Staff buksen.
Se afgørelsen
7. dec 2007MP-3 afspiller - V-0024-06  (Se resume)
En EU-design registreret MP3-afspiller (Creative) fandtes krænket af en anden MP-3 afspiller (Garder). Retten fandt, at der ikke var designmæssige forskelle mellem de to MP3-afspillere. Ligele-des havde Garder i installationsvejledingen til deres produkt direkte refereret til Creative’s MP3-afspiller.
Se afgørelsen
22. nov 2006Legetøjsbil - V-78-05  (Se resume)
Retten fandt, at en Formel 1 racer er fastlagt af regulativer, der i så høj grad begrænser den selvstændige skabende indsats, at raceren ikke fandtes at opfylde den fornødne opfindelseshøjde efter ophavsretlovens § 1. Retten fandt herudover, at der forelå så store forskelligheder ved blandt andet udformningen af frontspoiler, luftindtag samt hjulophæng, at der ikke forelå en designkrænkelse.
Se afgørelsen
28. mar 2006Timeglas til slik - V-142-03  (Se resume)
Et EU-designregistreret timeglas beregnet til at indeholde slik fik ikke medhold i, at et andet timeglas udformet til opbevarelse af slik krænkede deres designregistrering. Retten fandt, at der samlet set var tale om så væsentlige designmæssige forskelle, at produkterne gav den informerede bruger, defineret som ”børn”, et forskelligt helhedsindtryk.
Se afgørelsen
1. jul 2005Jakke - V-62-04  (Se resume)
Eftersom jakken blev anset som opfyldende nyhedskravet samt havende individuel karakter var jakken beskyttet som uregistret EU-design. Retten fandt derfor, at en senere markedsført og solgt jakke krænkede den designbeskyttede jakke, idet den lignende jakke blev vurderet til, at fremtræde med en sådan grad af lighed, at det var vanskeligt at forestille sig, at den krænkende jakke var blevet til uden kendskab til førstnævnte.
Se afgørelsen
23. mar 2005Arbejdshandske Panda - V-127-03  (Se resume)
En markedsført arbejdshandske af mærket Panda var efter rettens opfattelse en krænkelse af den mønsterbeskyttede handske – Nippon handsken. Retten anså handskerne for at fremstå som næsten identiske og dermed forvekslelige. Kvalitets- og farveforskelle blev ikke anset som betydelige forskelle, idet disse forskelle ikke havde betydning for helhedsbilledet.
Se afgørelsen

OHIM

DatoSagMærke eller navnLink til dom/afgørelse
12. aug 2014R 226_2013-3  (Se resume)
Sagen omhandler spørgsmålet, om KHIM skal annullere afgørelsen fra ugyldighedsafdelingen, der fastslår, at et nyt registreret design skal anulleres, da det giver det samme helhedsbillede som et tidligere registreret varemærke. Appellanten mener, at sagen ikke kan behandles, da der er tale om et selskab under konkurs. Retten fastslår, at selskabet stadig er en juridisk person, som er repræsenteret ved en administrator, hvorfor sagen godt kan behandles. Endvidere når den til samme konklusion som ugyldighedsafdelingen, hvorfor appellen afvises.
Alen Mak, BulgariaSe afgørelsen
23. jun 2014R 1395_2013-3  (Se resume)
Sagen omhandler spørgsmålet, om KHIM's afgørelse bør annulleres, da det registrerede design, anses af sagsøgeren, for at være ugyldig efter art 25, stk. 1, litra b, og opfylder ikke de krav der er fremsat efter art 4-9. Retstvisten er blevet forliget mellem partnerne.
Bayerische Motoren WerkeSe afgørelsen
16. jun 2014R 1287/2013-3  (Se resume)
Sagen omhandler spørgsmålet, om KHIM skal omgøre anullationsafdelings afgørelse om at fastholde et nyt registreret design (en læselampe). Appellanten mener, at det nye design er ugyldigt, da det hverken er nyt eller har individuel karakter. KHIM fastslår, at det nye design giver et andet helhedsbillede end det ældre design, hvorfor det nye registrerede design fortsat skal være registreret.
Shenzhen Fzone TechnologySe afgørelsen
20. mar 2014R 2183/2012-3  (Se resume)
Community Design 796 446-0001 ARGO DEVELOPMENT AND MANUFACTURING Ltd. vs. Clapbanner Ltd. I sagen er der tale om, hvorvidt et banner registreret af Argo Development and Manufacturing Ltd. har tilstrækkelig individuel karakter, og om designet kan anses for nyt, eller om det krænker Clap banner Limited´s allerede registrerede design. Board of Appeal finder, at det omtvistede design ikke er identisk med det tidligere design, eftersom tilstedeværelsen af håndtagene på det nyere design, er funktionelt vigtige. Det tidligere produkts formål, er at formidle tekster, hvorimod det nyere designs formål, er at producere lyd. Det tidligere design vedrører derfor et produkt, der er af forskellig art og formål, end det nyere produkt.
Se afgørelsen
12. jul 2011R 1701/2010-3  (Se resume)
Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG v. Shantou Wanshun Toys Industrial Co., Ltd. APPEAL relating to Invalidity Proceedings No 7040 (registered Community design No 664925-0003)
Se afgørelsen
12. jul 2011R 1704/2010-3  (Se resume)
Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG v. Shantou Wanshun Toys Industrial Co., Ltd. APPEAL relating to Invalidity Proceedings No 7039 (registered Community design No 664925-0002)
Se afgørelsen
12. jul 2011R 1703/2010-3  (Se resume)
Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG v. Shantou Wanshun Toys Industrial Co., Ltd. APPEAL relating to Invalidity Proceedings No 7037 (registered Community design No 573993-0004)
Se afgørelsen
12. jul 2011R 1705/2010-3  (Se resume)
Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG v. Shantou Wanshun Toys Industrial Co., Ltd. APPEAL relating to Invalidity Proceedings No 7035 (registered Community design No 573993-0002)
Se afgørelsen
12. jul 2011R 1702/2010-3  (Se resume)
Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG v. Shantou Wanshun Toys Industrial Co., Ltd. APPEAL relating to Invalidity Proceedings No 7036 (registered Community design No 573993-0003)
Se afgørelsen
24. jan 2011R 0091/2010-3  (Se resume)
Svedbergs i Dalstorp AB v. Gofab Design AB APPEAL relating to Invalidity Proceedings No 6781 (registered Community design No 1 101 885-0003)
Se afgørelsen
19. okt 2009R 1080-2008-3  (Se resume)
Et rektangulært brød med gennemstikninger i skorpen var uden individuel karakter, da formen var almindelig og gennemstikningen var nødvendig. Den informerede bruger ville ikke lægge mærke til små variationer i formen og antallet af gennemstikninger i købssituationen.
Se afgørelsen
11. aug 2009R 887_2008-3  (Se resume)
En offentliggørelse af et patent den 22. juni 2005 måtte anses for en offentliggørelse, der i øvrigt var ældre end designindehavers design, der var ansøgt 22. august 2005. Ud fra en samlet vurdering ikke individuel karakter.
Dørslag / ColandersSe afgørelsen
30. jun 2009R 1524/2007-3  (Se resume)
Anmoder ønskede design ophævet pga krænkelse af tidligere design under henvisning til flere be-stemmelser i Artikel 25. BoA afviser anke og fastslår at der er tale om et design med individuel karak-ter, da ornamentaeringen i skosålen afviger væsentligt fra det tidligere sete.
Skosål / Soles for footwearSe afgørelsen
15. jun 2009R 1713_2007-3  (Se resume)
Sagen omhandler spørgsmålet, om det anfægtede design (en sofa) skal erklæres ugyldigt. Appelretten fastslår, at det anfægtede design ikke er identisk med et tidliger offentliggjort design, men at det giver det samme helhedsbillede, og dermed ikke har individuel karakter. Ugyldighedsafdelingens afgørelse annulleres og det anfægtede design erlæres ugyldigt.
Se afgørelsen
17. apr 2008R 860/2007-3  (Se resume)
En generator ansås ikke for at have tilstrækkelig individuel karakter da den frembød det samme hel-hedsindtryk som ældre produkt. Den informerede bruger var en person der købte generatorer, eksem-pelvis forbrugeren, der køber en generator til sin campingvogn, ville ikke hæfte sig ved de immateriel-le forskelle, men ved produktets helhedsfremtoning. Da der samtidig var en relativt vid grad af frihed for designeren blev cancellation-divisions beslutning stadfæstet.
Inverter GeneratorSe afgørelsen
11. feb 2008R 1437_2006-3  (Se resume)
Mikrofonanlæg til konferencebrug blev af invalidation division anset for at have individuel karakter og at designerens frihedsgrad var begrænset. Board of Appeal omgjorde denne beslutning under henvisning til stor grad af lighed og at designeren havde vid frihedsgrad. Den informerede bruger måtte anses for personer der deltog i konferencer.
Communications equipmentSe afgørelsen
25. jan 2008R 1391_2006-3  (Se resume)
Ansøger havde en aflang ”stjerneformet” tyggestav med fem takker. Anmoder havde en lignende med fire takker i ”x-form”. Invalidity division anser de fire, respektive fem takker for at være nok til at give individuel karakter. Board of Appeal siger at helhedsindtrykket er en sum af alle karakteristika og Invalidity division har kun fokuseret på ét af disse karakteristika. Den samlede sum medfører imidlertid at der ikke er individuel karakter Designerens frihedsgrad anses for meget stor.
Animal foodstuffSe afgørelsen
9. nov 2007R 1215_2006-3  (Se resume)
En stribet hamburgerbøf anses ikke for at have individuel karakter
Meat foodsuffsSe afgørelsen
9. nov 2007R 1214_2006-3  (Se resume)
En stribet hamburgerbøf anses ikke for at have individuel karakter
Meat foodsuffsSe afgørelsen
8. okt 2007R 1337/2006-3  (Se resume)
Forbrændingsmoter må anses som del af et komplekst produkt. Visse dele af motoren anses dog for synlige under brug og det er disse ”synlige” dele som spørgsmålet om individuel karakter skal be-dømmes i forhold til. Da designeren antages at have stor frihed anses designet ud fra en samlet vurde-ring at mangle individuel karakter
Internal combustion engineSe afgørelsen
8. okt 2007R 1380/2006-3  (Se resume)
Forbrændingsmoter må anses som del af et komplekst produkt. Visse dele af motoren anses dog for synlige under brug og det er disse ”synlige” dele som spørgsmålet om individuel karakter skal be-dømmes i forhold til. Da designeren antages at have stor frihed anses designet ud fra en samlet vurde-ring at mangle individuel karakter
Internal combustion engineSe afgørelsen
22. nov 2006R 196_2006-3  (Se resume)
Vurderingen af nyhed er en vurdering af om to designs er identiske, hvorimod vurderingen af indivi-duel karakter er en vurdering af om to designs giver det samme overordnede indtryk. Da designet er søgt for undervandsscooteren som helhed og ikke kun en del deraf, skal designet bedømmes i sin hel-hed. Designet giver derfor det samme overordnede indtryk som et tidligere design og designet mangler derfor individuel karaktér.
Underwater motive devicesSe afgørelsen
27. okt 2006R 1003/2005-3  (Se resume)
I sagen var der tale om hvorvidt et stykke legetøj kendt som en Tazo eller en Rapper havde tilstrækkelig individuel karakter. Spørgsmålet om designerens frihedsgrad skulle afgøres ikke i forhold til Promotional Items for Games men i forhold til det konkrete legetøj, nemlig rappers. I forhold til dette var designerens frihedsgrad begrænset og designet havde derfor ud fra en samlet vurdering tilstrækkelig individuel karakter.
Promotional items For GamesSe afgørelsen
27. okt 2006R 1002/2005-3  (Se resume)
I sagen var der tale om hvorvidt et stykke legetøj kendt som en Tazo eller en Rapper havde tilstrække-lig individuel karakter. Spørgsmålet om designerens frihedsgrad skulle afgøres ikke i forhold til Pro-motional Items for Games men i forhold til det konkrete legetøj, nemlig rappers. I forhold til dette var designerens frihedsgrad begrænset og designet havde derfor ud fra en samlet vurdering tilstrækkelig individuel karakter
Promotional items For GamesSe afgørelsen
27. okt 2006R 1001_2005-3  (Se resume)
I sagen var der tale om hvorvidt et stykke legetøj kendt som en Tazo eller en Rapper havde tilstrække-lig individuel karakter. Spørgsmålet om designerens frihedsgrad skulle afgøres ikke i forhold til Pro-motional Items for Games men i forhold til det konkrete legetøj, nemlig rappers. I forhold til dette var designerens frihedsgrad begrænset og designet havde derfor ud fra en samlet vurdering tilstrækkelig individuel karakter.
Promotional items For GamesSe afgørelsen

EF-Domstole (hentet fra EF-domstolens database på www.curia.europa.eu)

DatoSagMærke eller navnLink til dom/afgørelse
19. jun 2014C-345/13 (1)  (Se resume)
Karen Millen Fashions Ltd. vs. Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd. Emne: Almindelige og afsluttende bestemmelse Domstolen fastslår, at kravet om et designs individuelle karakter i art. 6 skal vurderes ud fra, om det helhedsindtryk designet giver, er anderledes fra det helhedsindtryk et eller flere tidligere designs giver individuelt set. Yderligere fastslår domstolen, at kravet om individuel karakter i art. 85 ikke skal forstås som i art. 6, men derimod skal designeren påvise den individuelle karakter ved at identificere den eller de individuelle bestanddele i designet
Se afgørelsen
4. feb 2014T-339/12  (Se resume)
Emne: Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret Sagen omhandler spørgsmålet, om KHIM's afgørelse bør annulleres. Appellanten mener, at appelkammeret (KHIM) har begået fejl ved vurderingen af hvorvidt de to design giver forskellige helhedsindtryk. Der er tale om designet på en lænestol, der er blevet registreret og hvor rettighedshaver til et ældre design på en lænestol mener, at det nye design er identisk med det ældre design. Retten frifinder KHIM og fastholder dommen.
Sachi Premium-Outdoor FurnitureSe afgørelsen
21. nov 2013T-337/12  (Se resume)
Emne: Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret Sagen omhandler spørgsmålet, om KHIM's afgørelse bør annulleres. Appellanten mener, at appelkammeret (KHIM) har begået fejl ved vurderingen af begrebet den informerede bruger og ved vurderingen af den grad af frihed som designeren havde. Der er tale om designet på en proptrækker, der er blevet registreret og hvor rettighedshaver til et ældre design på en proptrækker mener, at det nye design er identisk med det ældre design. Retten frifinder KHIM og fastholder dommen
ProptrækkerSe afgørelsen
23. okt 2013T-566/11 & T-567/11  (Se resume)
Emne: Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret Sagen omhandler både varemærkeret og designret. spørgsmålet er, om KHIM's afgørelse om afslag af klage bør annulleres. Sagsøger mener, at KHIM ikke har indhentet de nødvendige oplysninger ift. art. 28 i forordning nr. 2245/2002 og at der ikke foreligger en ophavsret samt at der ikke er foretaget en uhjemlet brug af udsmykningen/designet af et ophavsretligt beskyttet værk. Retten fastslår bl.a., at sagsøger ved at anvende samme udsmykning/design på et servicestel, uhjemlet har brugt det ophavsretligt beskyttede værk. I sagen bliver der lagt vægt på den nationale definition af en ophavsret (Fransk ret). Retten frifinder KHIM.
Se afgørelsen
27. jun 2013T-608/11  (Se resume)
Emne: Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret Sagen omhandler spørgsmålet, om KHIM's afgørelse om at fastholde den tidligere dom, der fastslår, at appellantens registrerede design (en overstregningstusch) er ugyldigt, da det giver det samme helhedsbillede, som et tidligere registreret design, skal anulleres. Retten fastslår, at appellantens 7 anbringender vedr. urigtig retsanvendelse, overtrædelse af art. 61 og 62 samt misfortolkning og forkert anvendelse af art. 25 alle skal afvises, og at appelsagen dermed i sin helhed afvises.
Se afgørelsen
6. jun 2013T-68/11  (Se resume)
Emne: Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret Sagen omhandler spørgsmålet, om KHIM's afgørelse, hvor den fastholder ugyldighedsafdelingens beslutning om, at et nyt design (urskive med farver) både har nyhed og giver et andet helhedsbillede end et ældre registreret design samt at det nye design hverken kunne betragtes som en reproduktion eller bearbejdning af det ældre registrerede design, bør annulleres. Sagsøger mener bl.a., at appelkammeret har foretaget en forkert vurdering af, om de to design er identiske. Retten fastholder KHIM's afgørelse.
QwatchmeSe afgørelsen
13. nov 2012T-83/11 & T-84/11  (Se resume)
Emne: Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret Sagen omhandler spørgsmålet, om afgørelserne afsagt af KHIM (appelkammeret) bør annulleres. Retten fastslår, at appelkammeret har foretaget en fejlvudering vedr. omfanget af det helhedsbillede af designet, der skulle vurderes. Yderligere har appelkammeret ikke begrundet de anfægtede afgørelser mht. spørgsmål, der var relevante for vurderingen af de anfægtede designs individuelle karakter, hvorfor afgørelserne blev annulleret.
Se afgørelsen
9. sep 2011T-11/08  (Se resume)
Emne: Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret Sagen omhandler spørgsmålet, om et registreret design kan anses for nyt og har individuel karakter ift. et tidligere registreret design (En forbrændingsmotor). Ved vurderingen af om det nye registrerede design giver et andet helhedsbillede end det ældre, skal der kun lægges vægt på de dele af designet, der er synlige, når det bruges. Retten fastholder KHIM's afgørelse, hvormed det nye registrerede design erklæres ugyldigt.
Kwang Yang Motor Co, Honda Giken Kogyo Kabushiki KaishaSe afgørelsen
14. jun 2011T-68/10  (Se resume)
Emne: Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret Sagen omhandler spørgsmålet, om Retten skal annullere KHIM's (appelkammerets) afgørelse, der fastslog at et registret design (ur på nøglesnor) var ugyldigt. Sagsøger mener, at appelkammeret har tilsidesat art. 4, 5 og 6 og at der er foretaget magtfordrejning. Retten fastslår, at sagsøger egentlig fokuserer på, hvorvidt det ældre design er offentliggjort inden datoen for indgivelse af ansøgning om registrering af det omtvistede design, hvilket det er. Yderligere fastslår den, at der ikke er tale om magtfordrejning.
Sphere Time, Punch SASSe afgørelsen
22. jun 2010T-153/08 - kommunikationsudstyr  (Se resume)
EF-design – ugyldighedssag – registreret EF-design, som forestiller kommunikationsudstyr – ældre internationalt design – ugyldighedsgrund – manglende individuel karakter – andet helhedsindtryk foreligger ikke – informeret bruger – designerens grad af frihed – bevis for offentliggørelse af det ældre design – artikel 4, stk. 1, artikel 6, stk. 1, litra b), og stk. 2, artikel 7, stk. 1, og artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002 Dom truffet af EU-domstolen den 22.06.2010, nr. 153/08.
KommunikationsudstyrSe afgørelsen
22. jun 2010T-153/08  (Se resume)
Emne: Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret Sagen omhandler spørgsmålet, om KHIM's afgørelse om at tage intervenientens (Bosch) klage til følge, bør annulleres. Retten fastslår, at KHIM skal frifindes, da det omtvistede design (en konferenceenhed) giver det samme helhedsindtryk, som et ældre registreret design. De to design var ikke identiske, men der blev lagt vægt på den store grad af frihed, som designeren havde ved udviklingen af designet. Retten mente, at de forskelle der var på de to design, ikke var betydelige nok. Yderligere omhandler sagen spørgsmålet om, hvornår et design kan anses for offentliggjort.
BoschSe afgørelsen
18. mar 2010T-9/07  (Se resume)
Emne: Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret Sagen omhandler spørgsmålet, om to registrerede designs giver den informerede bruger det samme helhedsindtryk. Der er tale om et design, hvor designerens frihed er stærkt begrænset (design på rappers/tazos). Domstolen annullerer appelkammerets afgørelse om at registrere det design, som var sidst i tid, da domstolen mener, at de to design giver det samme helhedsindtryk.
Grupo Promer Mon Graphic, SA, KHIM, PepsiCo, IncSe afgørelsen